Michał Marcin Krówczyński

Artykuły

Innovative analysis methods of reinforced concrete structures:the strut and tie method

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 5-B (19) 2014 , s. 143-148
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.350.3661