Informacje o autorze:

Archiwum Nauki PAN w Krakowie

Artykuły

Polityka komunistów wobec socjalistów w Krakowie na przykładzie zbiórki na „wspólny dom”

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 127-138
Data publikacji online: 2009

Nie tylko we władzach Akademii. Związki Jana Michała Rozwadowskiego z Akademią Umiejętności i Polską Akademią Umiejętności (wybrane zagadnienia)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 375–395
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.019.7821