Artykuły

Historia i przemiany topoi jako źródło renesansowej reformy dialektyki

Terminus, 2014, Tom 16, Zeszyt 2 (31), s. 133-150
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843844TE.14.018.3562

Marta Spranzi, The Art of Dialectic between Dialogue and Rhetoric. The Aristotelian Tradition, 2011

Terminus, 2014, Tom 16, zeszyt 3 (32), s. 387–389
Data publikacji online: 2015

„Aby każdy miłośnik prawdy onej szukając, z czytania jej dojść mógł”. Sposoby uwiarygodniania przekazu w szesnastowiecznych relacjach z polskich dysput wyznaniowych

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47), s. 165–193
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.006.9751

“May every lover of truth find it through reading.” Manners of Authenticating the Message in Sixteenth-Century Accounts of Polish Religious Disputations

Terminus, Special Issue (2018), s. 113–144
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.014.9897

Recenzje i omówienia