Anna Maria Jarząbek

Artykuły

Rola imprez integrujących społeczność regionu śląskiego i katowickiej dzielnicy Zawodzi

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 183-193
Data publikacji online: 2006