Artykuły

Wspomnienia krakowskich kinomanek. Historia mówiona jako metoda badania recepcji kina

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 3 (21) , s. 316–327
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.027.3185