Krzysztof Gadomski

Artykuły

Józef Stanisław Ostoja-Kotkowski – prekursor sztuki laserowej w świecie

Zarządzanie w Kulturze, Tom 6, s. 267-270
Data publikacji online: 9 marca 2005