Joanna Zając

Artykuły

Dyrektor teatru – przywódca czy menedżer?

Zarządzanie w Kulturze, Tom 6, s. 11-31
Data publikacji online: 2005