Artykuły

Polityka kulturalna – próba definicji

Zarządzanie w Kulturze, Tom 6, s. 139-143
Data publikacji online: 2005