Artykuły

Drabiny jako urządzenia oblężnicze w kontekście starożytnej techniki walki i morale żołnierzy

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 809–818
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.038.2936