Artykuły

Wojna Justyniana z Maurami – przykład konfliktu asymetrycznego?

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 629–643
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.032.5334

Psychologiczne motywacje żołnierskiej brawury w świetle badań nad antyczną inwektywą

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 819–827
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.039.2937