Artykuły

Zagrożenia asymetryczne jako przyczyna upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 615–627
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.031.5333

Jednostka na polu bitwy w źródłach późnoantycznych – wybrane przykłady

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 829–840
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.040.2938