Artykuły

Byzantine asymmetric warfare in light of “De velitatione bellica”

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 645–662
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.033.5335

Strach – elementy słowiańskiej „wojny psychologicznej” w świetle Strategikonu

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 853–861
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.042.2940

The besieged: Role and place of civilian population during a siege as presented in military treatises of Late Antiquity

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 705–719
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.033.8748