Artykuły

Czy wojna w Południowej Afryce, 1899-1902 była konfliktem asymetrycznym?

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 753–768
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.039.5341

Słów kilka o morale i dyscyplinie w komandach w czasie wojny burskiej, październik 1899–maj 1902

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 885–894
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.045.2943