Artykuły

Utopia, czyli tam i z powrotem.  O założeniach światotwórczych narracji eu- i dystopijnych

Wielogłos, 2014, Numer 3 (21) , s. 37–49
Data publikacji online: 18 marca 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.14.031.2989