Anna Tkaczyk

Artykuły

A semi-graphic approach to the fire resistance assessment of a gable steel frame

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 6-B (21) 2014 , s. 67-82
Data publikacji online: 21 grudnia 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.381.3692