Artykuły

Analysis of the foundations of a five-storey building on extruded polystyrene

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 6-B (21) 2014 , s. 105-116
Data publikacji online: 21 grudnia 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.384.3695