Artykuły

MISSING DATA ANALYSIS IN CYCLOSTATIONARY MODELS

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 2 NP (16) 2014, s. 25-36
Data publikacji online: 9 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.297.3385