Artykuły

Sortuj według

CYCLES CONTAINING SPECIFIED EDGES IN A GRAPH

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 2 NP (16) 2014, s. 37-43
Data publikacji online: 9 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.298.3386

GRAPHS WITH EVERY PATH OF LENGTH k IN A HAMILTONIAN CYCLE

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 2 NP (16) 2014, s. 45-58
Data publikacji online: 9 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.299.3387