Artykuły

Sortuj według

DATA-DRIVEN SCORE TEST OF FIT FOR CLASS OF GARCH MODELS

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 2 NP (16) 2014, s. 129-151
Data publikacji online: 9 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.305.3393