Artykuły

Description and analysis of the human radius bone

Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, s. 3-9
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.285.3373

Numerical modeling of the dynamic impact of transport stretchers on patients in a moving ambulance

Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, s. 23-30
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.287.3375