Artykuły

Vibration isolation of variable fan speed in HVAC systems

Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, s. 31-44
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.288.3376