Artykuły

Stimulating technical solutions using a heuristic method

Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014, s. 75-83
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.292.3380