Artykuły

Polityka rodzinna w Niemczech

Zeszyty Pracy Socjalnej, Translations / Przekłady, s. 65–73
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.005.4810

Familienpolitik in Deutschland

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 2, s. 55–63
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.005.3721