Artykuły

Sortuj według

Retardacja jako zasada kompozycyjna w Pieśni 68 Katullusa

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012