Artykuły

Cultural education, cultural ecology, landscape education and the contemporary range of the historic graden (a pedagogical approach)..... 69 Konopacki J.: The technology of augmented reality – virtual reconstructions of landscape architecture design

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 5 A (10) 2014, s. 69-96
Data publikacji online: 14 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.146.3234

Subdyscypliny pedagogoki

Edukacja kulturalna i edukacja kulturowa w Polsce po 1989 roku – próba ujęcia

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 111-128
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.007.7030