Artykuły

Georadar research in historic gre

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 6 A (11) 2014, s. 219-224
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.174.3262

Preservation and restoration of greenery in historical cemeteries in Slovakia

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 5 A (10) 2014, s. 187-192
Data publikacji online: 14 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.153.3241