Artykuły

Invasive species and their role in historic park sites

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 5-A (5) 2015, s. 33-40
Data publikacji online: 21 stycznia 2016

Historic Rzeszów parks as a mainstay of precious invertebrates

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 6 A (11) 2014, s. 149-156
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.169.3257