Artykuły

Post-industrial parks – places of protection and revitalisation of industrial areas

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 6 A (11) 2014, s. 205-218
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.173.3261