Artykuły

A new polish architecture after the political and economical changes in 1989 towards critical regionalism

Czasopismo Techniczne, 2013, Architektura Zeszyt 2-A (7) 2013, s. 19-45
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.010.2593