Artykuły

Jasna Góra w pierwszych dniach września 1939 roku. Fakty i legendy

Peregrinus Cracoviensis, 2016, Numer 27 (2), s. 67–105
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20833105PC.16.004.8905

Geography of religion as a field of research at the Jagiellonian University

Peregrinus Cracoviensis, 2013, Numer 24 (4), s. 163 – 168
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20833105PC.13.009.3227

BIOGRAMY

Biogram: Profesor Tadeusz Kazimierz Hoff

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (3), s. 87-88
Data publikacji online: 30 września 2018