Artykuły

Krakowski targ, zadośćuczynienie honorowe, potępienie, czyli polscy literaci XIX wieku o sądach niepaństwowych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 243–256
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.015.3992

Literackie wyobrażenia pojedynków oraz sądów honorowych, obywatelskich i polubownych na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 573–592
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.042.3544