Artykuły

The Editing of Legal History Sources Referring to the Medieval and Early Modern Ukraine (1991-2012)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 551–560
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.040.3542