Artykuły

Idea „grzechu” w Pięcioksięgu Mojżeszowym w ujęciu ateologicznym Oskara Goldberga i w interpretacji rabinicznej

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 1, s. 1–19
Data publikacji online: 12 lutego 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.001.3130