Artykuły

Sortuj według

Bańka filtrująca i świadomość mechanizmów jej funkcjonowania wśród młodzieży – wyniki badania przeprowadzonego wśród gimnazjalistów

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 3, s. 159-171
Data publikacji online: 18 października 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.011.11122

E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności

Zarządzanie Mediami, Tom 2, Numer 2, s. 77-90
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.006.3568

Patostreaming – Characteristics and Legal Contexts of the Phenomenon

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 247-262
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.021.11616

Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 247-262
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.016.11342

Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 60–71
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.005.3143