Artykuły

Kompetencje medialne i informacyjne: wybrane modelowe ujęcia i koncepcje

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 72–88
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.006.3144