Weronika Madryas-Kowalska

Artykuły

Znaczenie nowych nowych mediów w procesie zarządzania informacją

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 102–113
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.008.3146