Artykuły

Relacja substancjalności wobec idei absolutnej w systemie Hegla

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 129-151
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.007.2977