Artykuły

Jak dalece wczesny Wittgenstein był solipsystą?

Principia, 2014, Tom 59-60, s. 171-196
Data publikacji online: 20 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843887PI.14.009.2979