Artykuły

Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 319–333
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.021.3550