Artykuły

Green wall technology

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 10 A (23) 2014, s. 47-60
Data publikacji online: 15 grudnia 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.210.3298