Artykuły

Japońskie inspiracje dla rozwoju samorządności lokalnej w Polsce

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 150-160
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.012.8731

Artykuły

Między prawem a kulturą – kilka uwag na temat recepcji zachodnich rozwiązań prawnych na japoński grunt społeczno-kulturowy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 106-120
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.008.3606