Artykuły

Konkurujące logiki instytucjonalne w zarządzaniu kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 3, s. 241–251
Data publikacji online: 12 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.015.3591