Artykuły

Obraz ekspresji seksualnej w okresie późnej dorosłości. Stereotypy a fakty empiryczne

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 11-22
Data publikacji online: 16 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.001.3473