Artykuły

Poczucie koherencji a przekonania dotyczące szkoły i intensywność picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 57-74
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.003.3475