Informacje o autorze:

Professor of Polish Literature at the University of Silesia in Katowice, Poland

Artykuły

Conrad i  Warszawa

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 125-137
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.008.5473

“He was one of us.” The Polish reception of the work of Joseph Conrad Korzeniowski

Yearbook of Conrad Studies, 2015, Issue 10, s. 171–191
Data publikacji online: 4 maja 2016
DOI 10.4467/20843941YC.15.014.4920

CONRAD’S NOBLE HERITAGE

Yearbook of Conrad Studies, 2009, Issue IV, s. 103-118
Data publikacji online: 2009

IN MEMORY OF ANDRZEJ BRAUN

Yearbook of Conrad Studies, 2009, Issue IV, s. 157-159
Data publikacji online: 2009

Conrad and Piłsudski

Yearbook of Conrad Studies, 2014, Issue IX, s. 7–22
Data publikacji online: 5 maja 2015
DOI 10.4467/20843941YC.14.001.3073

Okupacyjne dzieje Warszawy i cenzura

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 100-113
Data publikacji online: październik 2012

Conrad´s Cracow

Yearbook of Conrad Studies, 2012, Issue VII, s. 7-49
Data publikacji online: 14 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843941YC.12.001.0690

Rafał Marceli Blüth as a Conrad critic

Yearbook of Conrad Studies, 2017, Issue 12,
Data publikacji online: 17 maja 2018

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Polskie spory o Conrada w latach 1897–1945

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 3, s. 256–268
Data publikacji online: 22 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.015.2876

Omówienia, recenzje, rozbiory

In memoriam Prof. dr hab. Barbara Koc (1925-2013)

Yearbook of Conrad Studies, 2013, Issue VIII, s. 155–157
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/20843941YC.13.012.1524