Artykuły

Familie als ein Probleme, Familie als ein Loesung

Zeszyty Pracy Socjalnej, Translations / Przekłady, s. 41–51
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.003.4808

Rodzina jako problem, rodzina jako rozwiązanie

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 4, s. 123–132
Data publikacji online: 18 czerwca 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.010.3726