Artykuły

Podatki pośrednie w Drugiej Rzeczypospolitej

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 135-163
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.15.006.6379

Stosunek parlamentarzystów żydowskich do polityki podatkowej II Rzeczypospolitej

Studia Judaica, 2014, Nr 2 (34), s. 105-140
Data publikacji online: 15 grudnia 2014