Artykuły

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2), s. 5-7
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(2), s. 31-43
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.009.6307

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(1), s. 7-8
Data publikacji online: 29 września 2016

Ocena Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(1), s. 69-80
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.006.6304

Przestrzenne zróżnicowanie potencjalnej dostępności głównych węzłów sieci drogowej województwa łódzkiego

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 91–104
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.005.5130

Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego

Prace Geograficzne, Zeszyt 140, s. 25-38
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.15.002.3531