Artykuły

Ocena proponowanych zmian w finansowaniu opieki onkologicznej jako reorientacja paradygmatu w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 271–283
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.028.3446