Informacje o autorze:

Prof. dr hab.

Artykuły

Funkcje międzynarodowych regulacji ochrony nieregularnie przemieszczonych dóbr kultury. Przykład Konwencji UNIDROIT z 1995 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 49-66
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.001.3768